שפ"ר 20+22 תל אביב

תיאור הפרויקט

הרחבת ושיפוץ 2 מבנים קיימים שאחד מהם הינו מבנה לשימור. הוספת קומות חדשות מעל הקומות הקיימות , שימור חזיתות המבנה בשפ"ר 22 ויצירת חזית מסחרית לאורך רחוב שפ"ר. 31 יח"ד בשני מבנים

יזם

קבוצת רכישה

מיקום

שפ"ר 20 תל אביב