מתחם היקב גדרה

תיאור הפרויקט

שימור מבנה היקב ההיסטורי של גדרה והקמת 3 מבני מגורים בשטח התכנית. שילוב של שטחי מסחר בקומת הקרקע המלווים את הרחוב ובמבנה היקב. 36 יח"ד ושטחי מסחר

יזם

פרטי

מיקום

מתחם היקב, גדרה