מקור חיים 62 ירושלים

תיאור הפרויקט

הקמת מבנה חדש בן 12 קומות מגורים מעל קומת מסחר ומבנה ציבור. 52 יח"ד וקומת מסחר ומבנה ציבור

יזם

י.ד. ברזאני בע"מ + גל א.מ.ר.ל.ד ייעוץ והשקעות בנכסים בע"מ

מיקום

מקור חיים 62 ירושלים