החשמונאים 38 ת"א

תיאור הפרויקט

שיפוץ מבנה קיים והוספת קומות חדשות מעל הקומות הקיימות. 10 יח"ד

יזם

פרטי

מיקום

החשמונאים 38 ת"א